090.802.6969 - 0936969434

Cân Điện Tử Tiến Thịnh

Cân điện tử tính tiền UNP

6Kg X 2g
15Kg X 5g
30Kg X 10g

Giá: Liên hệ
Thông tin chi tiết

cân bàn DBII
cân bàn DBII
DBII 60kgx0.01kg
DBII 150kgx0.02kg
DBII 300kgx0.02kg
DBII 500kgx0.05kg
cân tính tiền
cân tính tiền
LP I 6kg x 2g
LP I 15kg x 5g
LP I 30kg x 10kg
cân bàn cas dl
cân bàn cas dl
DL 60kgx0.01kg
DL 150kgx0.02kg
DL 300kgx0.02kg
DL 500kgx0.05kg
cân bàn điện tử DB
cân bàn điện tử DB
DB 60kgx0.01kg
DB 150kgx0.02kg
DB 300kgx0.02kg
DB 500kgx0.05kg
cân bàn điện tử BW-I
cân bàn điện tử BW-I
BW-I 60kgx0.01kg
BW-I 150kgx0.02kg
BW-I 300kgx0.02kg
BW-I 500kgx0.05kg
cân tính tiền CL5000
cân tính tiền CL5000
CL 6kg x 2g
CL 15kg x 5g
CL 30kg x 10kg
cân tính tiền ER
cân tính tiền ER
ER 6kg x 2g
ER 15kg x 5g
ER 30kg x 10kg
cân tính tiền AP
cân tính tiền AP
AP 6kg x 2g
AP 15kg x 5g
AP 30kg x 10kg
cân tính tiền EB
cân tính tiền EB
EB 6kg x 2g
EB 15kg x 5g
EB 30kg x 10kg
150g X 0.005g
600g X 0.01g
1500g X 0.02g
3000g X 0.05g
cân điện tử đềm EC-II
cân điện tử đềm EC-II
EC-II 3kg x 0.2g
EC-II 6kg x 0.5g
EC-II 15kg x 1g
EC-II 30kg x 2g
cân đếm CS
cân đếm CS
CS 3kg x 0.5g
CS 6kg x 1g
CS 15kg x 2g
CSI 30kg x 5g
cân đếm AC
cân đếm AC
AC 60kg x 0.01kg
AC 150kg x 0.02kg
AC 300kg x 0.02kg
AC 500kg x 0.05kg
cân phân tích XB
cân phân tích XB
XB 300 X 0.001g
XB 600g X 0.001g
XB 3000 X 0.01g
XB 6000 X 0.01g
cân phân tích CA
cân phân tích CA
CA 60g x 0.00001g
CA 110g x 0.0001g
CA 220g x 0.0001g
CA 110g x 0.0001g
CA 210g x 0.0001g
máy đo độ ẩm CXM-50
máy đo độ ẩm CXM-50
máy đo độ ẩm CXM-50
cân phân tích MWP
cân phân tích MWP
MWP 200g X 0.01g
MWP 300g X 0.01g
MWP 600g X 0.01g
MWP1200g X 0.01g
cân phân tích MW
cân phân tích MW
MW 200g X 0.01g
MW 300g X 0.01g
MW 600g X 0.01g
MW1200g X 0.01g
cân phân tích MWII
cân phân tích MWII
MWII 200g X 0.01g
MWII 300g X 0.01g
MW II600g X 0.01g
MWII1200g X 0.01g
cân điện tử ED-H
cân điện tử ED-H
ED-H 3kg x 0.1g
ED-H 6kg x 0.2g
ED-H 15kg x 0.5g
ED-H 30kg x 1g


Cân điện tử bán chạy
 • Load cell Mavin NA 2

 • Cân sàn điện tử

 • Cân sàn điện tử 5 tấn

 • Cân điện tử bàn digi 28SS

 • Cân điện tử tính tiền

 • Cân treo điện tử 1 tấn

 • Cân điện tử bỏi túi APTP 453

 • Cân điện tử thảo mộc LT-CB

 • Cân đếm điện tử TPS C

 • cân vàng

 • cân thủy sản supper SS

 • Cân điện tử bàn 200kg YHT3

Hàng chính hãng
Giá cạnh tranh
Miễn phí giao hàng
Hỗ trợ 24/7